Een rivierlandschap met hengelaars - Matthias De Visch - Principaal van de Academie van 1738 tot 1765

Op 8 november 1717 wordt met een Hallegebod de Brugse Academie gesticht. In het najaar van 2017 vieren we dan 300 jaar Academie Brugge. Daarmee is de Academie één van de oudste van de Lage Landen. Nu bestaat de Academie uit twee  scholen: Academie Brugge DKO en Kunsthumaniora Brugge.